Machiel van Zanten

...schrijft en redigeert...

Opdrachtgevers


Onderwijs en wetenschap
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universitair Medisch Centrum St Radboud
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • ITS Research voor beleid
 • Vereniging NVS-NVL
 • Kenniscentrum Handel

Zorg en welzijn
 • Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
 • QuaRijn
 • Zorgbelang Gelderland
 • RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
 • Osmose, adviesbureau voor multiculturele vraagstukken
 • COS Gelderland, centrum voor internationale samenwerking

Cultuur
 • Biblioservice Gelderland
 • BiSC (Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht)
 • Stichting Oude Gelderse Kerken
 • Lux Nijmegen

ICT
 • Universitair Centrum Informatievoorziening Radboud Universiteit
 • Ephorus plagiaatpreventie
 • IGI Group
 • iQ Professional Consulting

Overheden
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Ede

Overige organisaties
 • Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)
 • Pax Christi
 • Woningcorporatie Oosterpoort
 • Metze Research
 • Evelutie
 • Einder Communicatie
 • Seinen Communicatie & Projecten